Hình của Nguyễn Minh Trọng

Nguyễn Minh Trọng

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Nguyễn Minh Trọng

Địa chỉ cty: 102 Quang Trung, Phường Phan Bội Châu, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng
Sửa thông tin