Hình của Nguyễn Hữu Ngưỡng

Nguyễn Hữu Ngưỡng

Chức vụ: Giám đốc

Nhà riêng: Số 17 Phan Bá Vành, Khóm Bình Long 2, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên , An Giang

Điện thoại:

Công ty:
Doanh Nghiệp TN Tiệm Vàng Ngưỡng Ngọc Bích

Địa chỉ cty: Số 04 Phan Chu Trinh, Khóm 1, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam, Thành phố Long Xuyên, An Giang
Điện thoại:
Sửa thông tin