Hình của Nguyễn Hải Ngọc

Nguyễn Hải Ngọc

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty TNHH J & G Hospitality

Địa chỉ cty: 173/79 Khuông Việt, Phường Phú Trung, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh
Sửa thông tin