Hình của Nguyễn Duy Quang

Nguyễn Duy Quang

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Ibms

Địa chỉ cty: Số 3 Đường 3 Tháng 2 , Phường 11, Quận 10, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại:
Sửa thông tin