BQL tiểu dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án ĐTPT đô thị loại vừa TP Vinh (Đơn vị nộp hộ nhà thầu)

Bản đồ đến địa chỉ BQL tiểu dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án ĐTPT đô thị loại vừa TP Vinh (Đơn vị nộp hộ nhà thầu)

Ngành nghề kinh tế

  • Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Giới thiệu doanh nghiệp

BQL tiểu dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án ĐTPT đô thị loại vừa TP Vinh (Đơn vị nộp hộ nhà thầu) có tên giao dịch BQL tiểu dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án ĐTPT đô thị loại vừa TP Vinh (Đơn vị nộp hộ nhà thầu), tên quốc tế BQL tieu du an ho tro ky thuat chuan bi du an DTPT do thi loai vua TP Vinh (Don vi nop ho nha thau), đang hoạt động trong lĩnh vực Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp. . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: Số 08, ngõ 1, đường Lê Mao, Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam. Điện thoại: , Fax: 0383843521

Các công ty Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp ở Thành phố Vinh

Sở tài nguyên và môi trường
31 - Đường Quang Trung, Thành phố Vinh, Nghệ An
Xem nhiều hơn »