Doanh Nghiệp Tư Nhân Karaoke Phương Linh

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: Xóm 12, Xã Hải Phương, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Việt Nam
Điện thoại:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Ngày hoạt động: 2019-08-20

Bản đồ đến địa chỉ Doanh Nghiệp Tư Nhân Karaoke Phương Linh

Bản đồ đến địa chỉ Doanh Nghiệp Tư Nhân Karaoke Phương Linh

Giới thiệu doanh nghiệp

Doanh Nghiệp Tư Nhân Karaoke Phương Linh, tên quốc tế Karaoke Phuong Linh Private Enterprise và tên đăng ký là Doanh Nghiệp Tư Nhân Karaoke Phương Linh, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu. Giám đốc: (Bà) Bùi Thị Hằng . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: Xóm 12, Xã Hải Phương, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Việt Nam. Điện thoại: