Hình của Mai Thị Lành

Mai Thị Lành

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Thái Đạt

Địa chỉ cty: 50 Lê Văn Thứ, Phường Mân Thái, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại:
Sửa thông tin