Mã số thuế Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vật Liệu Bình Cường

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: Thôn Đông Hòa, Xã Hưng Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa, Việt Nam
Điện thoại:

Giám đốc:

GPKD:

Ngày hoạt động: 2016-05-20

Ngành nghề chính: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

Tìm kiếm công ty