Mã số thuế Doanh Nghiệp Tư Nhân 694 Vĩnh Phú

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: Ấp Vĩnh Phú, Xã Vĩnh Kim, Huyện Châu Thành, Tiền Giang, Việt Nam
Điện thoại:

Giám đốc:

GPKD: , ngày cấp 22-11-2004

Ngày hoạt động: 2004-11-22

Ngành nghề chính: Khai thác, xử lý và cung cấp nước

Tìm kiếm công ty