Hình của Lee Moon Kyoung

Lee Moon Kyoung

Chức vụ: Giám đốc

Nhà riêng: 567 Daejong, ro, Jung, gu, Daejeon, Hàn Quốc

Công ty:
Công Ty TNHH MTV Danang Today

Địa chỉ cty: 14 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Sửa thông tin