Hình của Lê Trương Hiếu

Lê Trương Hiếu

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty TNHH Khai Thác Khoáng Sản Hiếu Hải

Địa chỉ cty: Thôn Bãi Giếng 2, Xã Cam Hải Tây, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa, Việt Nam, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa
Sửa thông tin