Hình của Lê Khắc Thắng

Lê Khắc Thắng

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty TNHH Nhựa Khắc Thắng

Địa chỉ cty: D16/3 đường Đinh Đức Thiện, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
Sửa thông tin