Hình của La Kim Nguyệt

La Kim Nguyệt

Chức vụ: Giám đốc

Nhà riêng: ấp Đồng Ky, Xã Quốc Thái, Huyện An Phú, An Giang

Điện thoại:

Công ty:
Doanh Nghiệp TN Tiệm Vàng Kim Kim Thúy

Địa chỉ cty: Ấp Đồng Ky, Xã Quốc Thái, Huyện An Phú, An Giang, Việt Nam, Huyện An Phú, An Giang
Điện thoại:
Sửa thông tin