Phòng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Huyện An Biên

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: Khu Vực III, Thị trấn Thứ Ba, Huyện An Biên, Kiên Giang, Việt Nam
Điện thoại:
Fax:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Kế toán:

Ngày hoạt động: 2008-03-24

Bản đồ đến địa chỉ Phòng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Huyện An Biên

Bản đồ đến địa chỉ Phòng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Huyện An Biên

Giới thiệu doanh nghiệp

Phòng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Huyện An Biên, tên quốc tế Phong An Bien District Rural Development And Agriculture và tên đăng ký là Phòng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Huyện An Biên, đã hoạt động hơn 14 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Hữu Hoa . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: Khu Vực III, Thị trấn Thứ Ba, Huyện An Biên, Kiên Giang, Việt Nam. Điện thoại: , Fax: 0773881020