Ban Quản Lý Khu Dự Trữ Sinh Quyển Kiên Giang

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: 320 Ngô Quyền, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang, Việt Nam
Điện thoại:

Tên quốc tế:

Người sáng lập:

Giám đốc:

Kế toán:

Ngày hoạt động: 2010-06-21

Bản đồ đến địa chỉ Ban Quản Lý Khu Dự Trữ Sinh Quyển Kiên Giang

Bản đồ đến địa chỉ Ban Quản Lý Khu Dự Trữ Sinh Quyển Kiên Giang

Giới thiệu doanh nghiệp

Ban Quản Lý Khu Dự Trữ Sinh Quyển Kiên Giang, tên quốc tế Khu Du Tru Sinh Quyen Kien Giang Management và tên đăng ký là Ban Quản Lý Khu Dự Trữ Sinh Quyển Kiên Giang, đã hoạt động hơn 12 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp. Giám đốc: Ô/B. Lưương Thanh Hải (Uỷ Quyền) và giám đốc là Ô/B Ô/B. Lương Thanh Hải (Uỷ Quyền Ký). Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: 320 Ngô Quyền, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang, Việt Nam. Điện thoại: