Ban Quản Lý Các Dự án ĐT-XD Huyện Kiên Lương

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: Huyện Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Kiên Giang, Việt Nam
Điện thoại:

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Kế toán:

Ngày hoạt động: 1998-10-29

Bản đồ đến địa chỉ Ban Quản Lý Các Dự án ĐT-XD Huyện Kiên Lương

Bản đồ đến địa chỉ Ban Quản Lý Các Dự án ĐT-XD Huyện Kiên Lương

Giới thiệu doanh nghiệp

Ban Quản Lý Các Dự án ĐT-XD Huyện Kiên Lương có tên giao dịch Ban Quản Lý Các Dự án ĐT-XD Huyện Kiên Lương, tên quốc tế Cac DT-XD Kien Luong District Project Management và tên đăng ký là Ban Quản Lý Các Dự án ĐT-XD Huyện Kiên Lương, đã hoạt động hơn 24 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp. Giám đốc: Ô/B. Lê Quốc Tuấn . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: Huyện Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Kiên Giang, Việt Nam. Điện thoại: