Hình của Hoàng Ngọc Bình

Hoàng Ngọc Bình

Chức vụ: Giám đốc

Nhà riêng: Xóm Trại, Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Điện thoại:

Công ty:
Công Ty TNHH Hoàng Bình Minh

Địa chỉ cty: số 25, tổ 4, trung tâm thương mại Đông Anh, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam, Huyện Đông Anh, Hà Nội
Điện thoại:
Fax:
Sửa thông tin