Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Hải Đăng

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: 26A Đất Thánh, Phường 6, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Ngày hoạt động: 2018-10-15

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Hải Đăng

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Hải Đăng

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Hải Đăng có tên giao dịch LIGHTHOUSE INVESTMENT CONSULTANCY CO.,LTD, tên quốc tế Lighthouse Investment Consultancy Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Hải Đăng, đã hoạt động hơn 4 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 20.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Hồ Hải Đăng , doanh nghiệp hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế. Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: 26A Đất Thánh, Phường 6, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Ngành nghề kinh tế

  • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn thực phẩm
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
  • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu