Công Ty TNHH Giáo Dục Sức Khỏe Y Học Cộng Đồng

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: 189 Cao Đạt, Phường 01, Quận 5, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Người sáng lập:

Chủ tịch hội đồng thành viên:

Ngày hoạt động: 2019-07-23

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Giáo Dục Sức Khỏe Y Học Cộng Đồng

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Giáo Dục Sức Khỏe Y Học Cộng Đồng

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Giáo Dục Sức Khỏe Y Học Cộng Đồng có tên giao dịch YHCD HEALTH EDUCATOR CO.,LTD, tên quốc tế Y Hoc Cong Dong Health Educator Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Giáo Dục Sức Khỏe Y Học Cộng Đồng, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Giáo dục khác chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 2.000.000.000đ. Chủ tịch hội đồng thành viên: (Ông) Phạm Nguyên Quý và giám đốc là Ô/B Ô/B. Hoàng Thị Mỹ Hạnh. Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: 189 Cao Đạt, Phường 01, Quận 5, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.