Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Nhà Liên Minh

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: Số 254 đường Nguyễn Hoàng, Phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Chủ tịch hội đồng thành viên:

Ngày hoạt động: 2019-06-06

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Nhà Liên Minh

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Nhà Liên Minh

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Nhà Liên Minh có tên giao dịch LM INVESTMENT CO.,LTD, tên quốc tế Lien Minh House Development and Investment Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Nhà Liên Minh, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Với vốn điều lệ 10.000.000.000đ. Chủ tịch hội đồng thành viên: (Ông) Cao Văn Tuấn . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: Số 254 đường Nguyễn Hoàng, Phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.