Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Phước Huy

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: 401A Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Ngày hoạt động: 2019-10-16

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Phước Huy

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Phước Huy

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Phước Huy, tên quốc tế Phuoc Huy Construction Design Consultant Joint Stock Company và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Phước Huy, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Xây dựng nhà để ở. Giám đốc: (Ông) Huỳnh Phước . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: 401A Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.