Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đại Minh Lâm

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: 34-36 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Ngày hoạt động: 2019-08-20

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đại Minh Lâm

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đại Minh Lâm

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đại Minh Lâm có tên giao dịch DAI MINH LAM JOINT STOCK COMPANY, tên quốc tế Dai Minh Lam Development and Investment Joint Stock Company và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đại Minh Lâm, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Với vốn điều lệ 138.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Nguyễn Xuân Hùng . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: 34-36 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.