Công Ty TNHH Dịch Vụ Hp An Thịnh Phát

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: Số 186 Nguyễn Công Hòa, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Ngày hoạt động: 2019-06-13

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Dịch Vụ Hp An Thịnh Phát có tên giao dịch HP AN THINH PHAT SERCO, tên quốc tế Hp An Thinh Phat Service Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Dịch Vụ Hp An Thịnh Phát, đã hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động cấp tín dụng khác. Với vốn điều lệ 800.000.000đ. Giám đốc: (Bà) Phạm Thị Ngọc Hoa . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: Số 186 Nguyễn Công Hòa, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam.