CHI CụC THốNG Kê QUậN BắC Từ LIêM

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: P205, CT6C, KĐT Kiều Mai, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Ngày hoạt động: 2014-04-01

Bản đồ đến địa chỉ CHI CụC THốNG Kê QUậN BắC Từ LIêM

Bản đồ đến địa chỉ CHI CụC THốNG Kê QUậN BắC Từ LIêM

Giới thiệu doanh nghiệp

CHI CụC THốNG Kê QUậN BắC Từ LIêM, tên quốc tế CHI CuC THoNG Ke QUaN BaC Tu LIeM và tên đăng ký là CHI CụC THốNG Kê QUậN BắC Từ LIêM, đã hoạt động hơn 8 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng và bảo đảm xã hội bắt buộc. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Thị Cát . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: P205, CT6C, KĐT Kiều Mai, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: