Hình của Hà Nghĩa Lộ

Hà Nghĩa Lộ

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty TNHH Thế Giới Trò Chơi Mekong

Địa chỉ cty: 44A2 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Điện thoại:
Sửa thông tin