Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Thái 2

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: Số 796, ấp Tân Hợp, đường Sông Thao - Bàu Hàm, Xã Bàu Hàm, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai, Việt Nam
Điện thoại:

Tên quốc tế:

Người sáng lập:

Giám đốc:

Kế toán:

GPKD: , ngày cấp 08-05-1999

Ngày hoạt động: 2000-04-16

Bản đồ đến địa chỉ Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Thái 2

Bản đồ đến địa chỉ Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Thái 2

Giới thiệu doanh nghiệp

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Thái 2, tên quốc tế Kim Thai 2 Private Enterprise và tên đăng ký là Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Thái 2, đã hoạt động hơn 22 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động cấp tín dụng khác. Giám đốc: Ô/B. Vòng Quang Thắng và giám đốc là Ô/B Ô/B. Ha Thị Sy. Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: Số 796, ấp Tân Hợp, đường Sông Thao - Bàu Hàm, Xã Bàu Hàm, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai, Việt Nam. Điện thoại:

Ngành nghề kinh tế

  • Hoạt động cấp tín dụng khác
  • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh