Doanh Nghiệp Tư Nhân Vận Tải Nam Thành Phú

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: Số 8, Khu vực 2, Phường Trà An, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ, Việt Nam
Điện thoại:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

GPKD:

Ngày hoạt động: 2016-07-08

Bản đồ đến địa chỉ Doanh Nghiệp Tư Nhân Vận Tải Nam Thành Phú

Bản đồ đến địa chỉ Doanh Nghiệp Tư Nhân Vận Tải Nam Thành Phú

Giới thiệu doanh nghiệp

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vận Tải Nam Thành Phú, tên quốc tế Nam Thanh Phu Transport Private Enterprise và tên đăng ký là Doanh Nghiệp Tư Nhân Vận Tải Nam Thành Phú, đã hoạt động hơn 6 năm trong lĩnh vực kinh tế Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Giám đốc: (Bà) Hà Thị Ngọc Phượng . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: Số 8, Khu vực 2, Phường Trà An, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ, Việt Nam. Điện thoại:

Ngành nghề kinh tế

  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  • Thu gom rác thải không độc hại
  • Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
  • Tái chế phế liệu