Doanh Nghiệp TN Nhà Nghỉ Tâm Đắc

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: 4/7 Lê Hồng Phong, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ, Việt Nam
Điện thoại:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

GPKD: , ngày cấp 26-10-2010

Ngày hoạt động: 2009-05-23

Bản đồ đến địa chỉ Doanh Nghiệp TN Nhà Nghỉ Tâm Đắc

Bản đồ đến địa chỉ Doanh Nghiệp TN  Nhà Nghỉ  Tâm Đắc

Giới thiệu doanh nghiệp

Doanh Nghiệp TN Nhà Nghỉ Tâm Đắc, tên quốc tế Tam Dac Motel Private Enterprise và tên đăng ký là Doanh Nghiệp TN Nhà Nghỉ Tâm Đắc, đã hoạt động hơn 12 năm trong lĩnh vực kinh tế Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Giám đốc: Ô/B. Đặng Thị Lựu . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: 4/7 Lê Hồng Phong, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ, Việt Nam. Điện thoại: