Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ E.i

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: Cần Thơ, Vietnam, P Bình Thủy, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ, Việt Nam

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Kế toán:

GPKD: , ngày cấp 11-05-2007

Ngày hoạt động: 2007-06-15

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ E.i

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ E.i

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ E.i có tên giao dịch E.I CO.,LTD, tên quốc tế E.i Service Trade Limited Company và tên đăng ký là Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ E.i, đã hoạt động hơn 14 năm trong lĩnh vực kinh tế Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Văn Hòa . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: Cần Thơ, Vietnam, P Bình Thủy, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ, Việt Nam.