70/31, Cách Mạng Tháng Tám, Phường Cái Khế, Cần Thơ

Bản đồ đến Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Phát Đạt