86/44A, Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bùi Hữu Nghĩa, Cần Thơ

Bản đồ đến Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ và Xây dựng Trung Hải