Ấp Tân Phú , Xã Tân Trung, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

Bản đồ đến Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Khẩu Hải Sản Việt