Doanh Nghiệp TN Rạng Thơm

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: ấp Vĩnh Tâm, Xã Vĩnh Trung, Huyện Tịnh Biên, An Giang, Việt Nam
Điện thoại:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

GPKD: , ngày cấp 04-06-2013

Ngày hoạt động: 2013-06-06

Bản đồ đến địa chỉ Doanh Nghiệp TN Rạng Thơm

Bản đồ đến địa chỉ Doanh Nghiệp TN Rạng Thơm

Giới thiệu doanh nghiệp

Doanh Nghiệp TN Rạng Thơm, tên quốc tế Rang Thom Private Enterprise và tên đăng ký là Doanh Nghiệp TN Rạng Thơm, đã hoạt động hơn 10 năm trong lĩnh vực kinh tế Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Giám đốc: Ô/B. Đặng Ngọc Rạng . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: ấp Vĩnh Tâm, Xã Vĩnh Trung, Huyện Tịnh Biên, An Giang, Việt Nam. Điện thoại:

Ngành nghề kinh tế

  • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
  • Hoạt động cấp tín dụng khác