38 Trần Bình Trọng phường Trần Phú, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

Bản đồ đến Văn Phòng Công Chứng Thành Đông